Skip to content

U srijedu, 22. studenog 2023. godine u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice održana je prva Redovna skupština Udruge Futur egzaktni. Skupština Udruge je temeljem Statuta Udruge sastavljena od osnivača Udruge i članova Udruge koji vode pojedine sekcije ili su predviđeni da će raditi za Udrugu. U ovom trenutku Skupština broji 20 članova. S povećanjem broja članova, kao i novih aktivnosti Udruge  predviđeno je da do kraja 2025. godine broj članova Skupštine bude 30.

U radu Skupštine sudjelovalo je 17 članova, a odazvali su se i gosti koji su ujedno i glavni sponzori rada Udruge: Denis Tezrić – Git d.o.o., Matija Kraljić – Alpha M, Damir Gašpar i Edina Karamehić  – Tim dobit d.o.o.

Predsjednik Udruge Branimir Mihalinec podnio je Izvješće o radu Udruge od ideje o pokretanju Udruge do održavanja Skupštine. Izvješće i aktivnosti Udruge na linku na kraju objave.

Izvješće o radu predsjednika jednoglasno je usvojeno.

Predsjednik Udruge Branimir Mihalinec iznio je prijedlog Programa rada Udruge u 2024. godini. Program rada na linku na kraju objave.

Prijedlog Programa rada Udruge za 2024. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Edina Karamehić, mag.oec. prezentirala je Prijedlog Financijskog plana Udruge za 2024. godinu s obrazloženjem Plana.

Prijedlog Financijskog plana Udruge za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Edina Karamehić izvijestila je članove Skupštine kako je obaveza izrade  Izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Udruge dolazi nakon završetka tekuće 2023. godine, te da će potpuno izvješće biti predano nadležnim institucijama, a bit će predočeno Nadzornom odboru Udruge.

Temeljem Statuta Udruge Upravni odbor sastoji se od 5 članova, od čega su tri člana osnivači Udruge, a Skupština bira ostala dva člana. Predloženi su Đurđica Dropuljić i Zlatko Branilović. Skupština je jednoglasno izabrala Đurđicu Dropuljić i Zlatka Branilovića za članove Upravnog odbora Udruge.

Temeljem Statuta Skupština bira Nadzorni  Odbor Udruge s najviše tri člana. Predloženi su: Karmen Gumbas, Štefica Šagi i Đurđa Lazar. Skupština je jednoglasno izabrala Kermen Gumbas, Šteficu Šagi i Đurđu Lazar u Nadzorni odbor udruge. Članice Nadzornog odbora složile su se da predsjednica Nadzornog odbora bude Karmen Gumbas.

Temeljem Statuta Udruge Skupština bira Sud časti Udruge s najviše tri člana. Ovoga puta bila je predložena samo jedna članica Suda časti Ljerka Šimunić. Preostala dva člana birat će Skupština 2025. godine. Skupština je jednoglasno izabrala Ljerku Šimunić za članicu Suda časti Udruge.

Time je iscrpljen dnevni red i završen rad prve Redovne Skupštine Udruge Futur egzaktni.

Izvješće o radu Udruge Futur egzaktni 2023

Program rada Udruge za 2024 Skupština

Aktivnosti Udruge od osnivanja do Skupštine