Skip to content

Psihološka potpora UFE

Događa se da se ljudi vrlo teško nose s prestankom radnog vijeka i odlaskom u mirovinu. Odlazak u mirovinu tada može izazvati jaki stres, koji može značajno narušiti zdravlje.

Udruga Futur egzaktni organizirati će niz predavanja o toj temi, jednako kao i o temama koje mogu biti korisne za umirovljenike.

Predavanja će održavati Nebojša Buđanovac.

Neke teme za predavanje:

  • Kako se nositi s odlaskom u mirovinu
  • Kako se pripremiti za mirovinu
  • Nošenje s gubitkom
  • Psihološka krhkost
  • Komunikacijske tehnike
  • I još tema…..

Kratka biografija predavača:

Nebojša Buđanovac rođen je 31. siječnja 1973. u Varaždinu, gdje je godine 1991. i maturirao na varaždinskoj Gimnaziji.

Godine 1997. diplomirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, stekavši zvanje “diplomirani defektolog – socijalni pedagog”; iste godine dobio je Rektorovu nagradu za rad “MPPI- priručnik za primjenu projekta prevencije maloljetničke delinkvencije na osnovnim školama”, koji je 1998. u proširenoj verziji objavljen kao knjiga,

Godine 2000. završio je 6-godišnje školovanje u Školi kibernetike psihoterapije, stekavši titulu psihoterapeuta – praktičara.

Do sada je samostalno preveo oko 180 knjiga, te niz znanstvenih članaka za časopise i poglavlja znanstvenih knjiga.

Tijekom osam godina vodio je Tim za krizna stanja Crvenog križa Varaždinske županije, a četiri i pol godine bio je i ravnatelj tog Društva.

Od 2022. otvorio je obrt RONIN 1973 za psihoterapiju, edukacije i prijevode.