Skip to content

        

                                                                       Program rada Udruge

Udruga Futur egzaktni – udruga umirovljenih Varaždinaca osnovana je 15. prosinca 2022. godine, a upisana u Registar udruga 20. prosinca 2022. godine.

Predsjednik Udruge je Branimir Mihalinec, zamjenica predsjednika Udruge je Biserka Ivek, tajnik Udruge je Damir Kliček.

Udruga je osnovana s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa umirovljenih Varaždinaca, građana, starijih osoba i osoba kojima je potrebna pomoć pri obavljanju egzistencijalnih poslova s područja grada Varaždina i Varaždinske županije.

Udruga će sukladno ciljevima djelovati na području socijalne djelatnost, pomoći i podrške starijim osobama, te ljudskih prava – zaštite prava osoba starije životne dobi.

Djelatnosti Udruge:

 • rad na dragovoljnom učlanjivanju umirovljenih Varaždinaca, građana i starijih osoba u udrugu,
 • pružanje pomoći članstvu u okviru svojih mogućnosti, kod ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
 • zauzimanje stavova i davanje prijedloga nadležnim institucijama za njihovo rješavanje,
 • djelovanje na razvijanju kulturno-zabavnih djelatnosti kod članova i to organiziranjem odmora, oporavka, liječenja, zabava i izleta, sukladno zakonu,
 • briga o poboljšanju materijalnog položaja umirovljenih Varaždinaca, građana i starijih osoba, te organiziranje međusobne pomoći, kolektivnog odmora, rekreacije i sl., sukladno posebnim propisima,
 • razvijanje prijateljstva, druženja i organiziranje susreta umirovljenih Varaždinaca, građana i starijih osoba – organiziranje suradnje s drugim sličnim udrugama
 • pronalaženje načina za pribavljanje financijskih sredstava za rad udruge.

Radi uspješnog ostvarenja svoje djelatnosti, Udruga će surađivati s humanitarnim udrugama, udrugama iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi i drugim udrugama koje mogu pridonijeti uspješnom ostvarivanju djelatnosti.

Djelovanje Udruge će biti u nekoliko smjerova:

 • organizacija raznih aktivnosti za poboljšanje i ispunjavanje života umirovljenika i starijih osoba,
 • inicijativa za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika,
 • inicijative za rješavanje arhitektonskih barijera u stambenim jedinicama koje su u ovom trenutku nepremostive za osobe koje imaju problema s kretanjem,
 • inicijativa za povećanje kapaciteta za smještaj umirovljenika i starijih osoba,
 • inicijativa za otvaranje centra za okupljanje i dnevne aktivnosti umirovljenika i starijih osoba,
 • pokretanje inicijative za osnivanje hospicija i palijativne skrbi,
 • sudjelovanje u projektima EU kojima će se poboljšati uvjeti za život umirovljenika.

Udruga će za provođenje aktivnosti za poboljšanje i ispunjavanje života umirovljenika i starijih osoba angažirati eminentne stručnjake za pojedine aktivnosti.

Neke od predviđenih aktivnosti su:

 • Glazbena umjetnost
  • osnivanje zbora Futur egzaktni – zbora umirovljenika i starijih osoba
  • pokretanje rock sastava Futur egzaktni
  • posjeti glazbenim i ostalim umjetničkim događanjima u Varaždinu
 • Književnost
  • pokretanje literarne sekcije
  • edukacija i poticaj umirovljenicima za pisanje
  • izdavačka djelatnost
  • tribine i susreti s književnicima iz Varaždina i Republike Hrvatske
 • Kazališna umjetnost
  • pokretanje amaterske glumačke družine
 • Područje likovne umjetnosti
  • edukacije i radionice
   • slikarske tehnike
   • kiparske tehnike
   • izložbe radova članova Udruge
   • posjeti izložbama
  • Povijest
   • istraživanja povijesti Varaždina
   • obilazak povijesnih mjesta
  • Sportske
   • rekreativno streličarstvo
   • rekreativno trčanje i hodanje
   • šah
   • ostali sportovi za koje bude iskazan interes
  • Plesne aktivnosti
   • tečajevi plesa
   • rekreativni ples
  • Planinarstvo
   • planinarska škola
   • organizacija planinarskih izleta i pohoda
  • Izleti i putovanja
   • organizacija jednodnevnih i višednevnih izleta

Udruga će ugovarati povoljniji tretman za svoje članove u slučaju potrebe plaćanje članarina  za pojedine aktivnosti koje će se održavati u raznim klubovima ili društvima. Udruga će iz sredstava koje prikupi donacijama sufinancirati takve aktivnosti.

Udruga će:

 • pokrenuti i organizirati psihološku pomoć za nove umirovljenike kako bi lakše prevladali stres nastao prekidom radnog odnosa, kao i za osobe neposredno prije odlaska u mirovinu.
 • pokrenuti edukacije za nove umirovljenike vezano uz odabir isplate mirovine.
 • ugovarati posebne pogodnosti za članove udruge.
 • poticati organizaciju volonterstva za pomoć starijim osobama.
 • pokretati humanitarne akcije za prikupljanje pomoći za starije i nemoćne.

Udruga će prema Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji pokretati inicijativa za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika. Pokrenut će inicijativu besplatnih ili povoljnih usluga za umirovljenike u ustanovama kojima upravlja Grad Varaždin i Varaždinska županija.

Udruga će pružati pomoć umirovljenicima koji se žele uključiti u tržište rada.

Udruga će pokretati inicijative prema Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji za rješavanje arhitektonskih barijera u stambenim jedinicama koje su u ovom trenutku nepremostive za osobe koje imaju problema s kretanjem. Udruga će tražiti suradnju Varaždinskog tehnološkog parka za pronalazak rješenja za savladavanje arhitektonskih barijera u stambenim zgradama. Udruga će se u suradnju s lokalnom upravom ili mjesnim odborima natjecati za sredstva iz Fondova EU za rješavanje arhitektonskih barijera.

Udruga će inicirati povećanje kapaciteta za smještaj umirovljenika i starijih osoba na području Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Pokretat ćemo inicijativu za izgradnju centra za okupljanje i dnevne aktivnosti umirovljenika i starijih osoba Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Velika je potreba za osnivanjem hospicija i palijativne skrbi u Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji, te će Udruga pokrenuti i te inicijative.

Udruga će pratiti natječaje za sredstva fondova EU i inicirati sudjelovanje Grada Varaždina i Varaždinske županije ili poslovnih subjekata u projektima EU kojima će se poboljšati uvjeti za život umirovljenika. Udruga će se nuditi kao partner  u realizaciji EU projekata.

Varaždin 17. siječnja 2023.

 

Predsjednik Udruge Futur egzaktni:

Branimir Mihalinec