Skip to content

 

Medical d.o.o.

Vrhunski je centar za sportsku medicinu i rehabilitaciju čiji je osnivač, vlasnik i voditelj fizioterapeut svjetskog glasa, Tomislav Vrbnjak.

Vrhunski educiran kadar, moderna oprema i funkcionalno uređen prostor u Medicalu primjenom najsuvremenijih protokola klijentima jamči kompletnu i kvalitetnu uslugu u prevenciji i liječenju lokomotornog sustava.

Medical d.o.o. članovima Udruge Futur egzaktni omogućit će besplatnu prvu fizioterapijsku procjenu.